Informácie o viac ako 4 miliónoch podnikateľských subjektoch

front-page.php

Monitorujeme riziká.

Odkrývame súvislosti.

Analyzujeme príležitosti.

Voľný prístup Registrovaný užívateľ Cribis Mobile Cribis Univerzálny register aplikácia
Základné informácie o subjekte

pre jednoznačnú identifikáciu subjektu

ano ano ano ano
Sady varovných informácií

aktuálnych či historických, za subjekt či celú napojenú skupinu

ano ano ano ano
Hodnotiaci ukazovateľ Semafor Cribis

pre prehľad o vážnosti varovných informácií daného subjektu

ano ano ano
Tabuľkové prehľady napojených subjektov

na prvej úrovni subjekty s najväčším vplyvom na firmu

ano ano ano
Podrobné výpisy negatívnych informácií

zápisy v registri dlžníkov, nespoľahlivý platiteľ DPH, dlžníci

ano ano
Ekonomické indexy a rating

zastúpené indexom CRIBIS a všeobecne používanými ukazovateľmi

ano ano
Monitoring varovných a ekonomických udalostí

k portfóliu subjektov zostavených podľa potrieb užívateľa

ano ano
Komplexné reporty dostupných dát

s účtovnými závierkami, dotáciami, verejnými zákazkami a pod.

ano
Grafické zobrazenie napojených subjektov

a celých ekonomických skupín vrátane historických väzieb

ano
On-line marketingové zoznamy

zostavené podľa zvolených parametrov s možnosťou exportu do Excelu

ano
Prepojenie na ďalšie databázy

kataster nehnuteľností, centrálna evidencia exekúcií, databázy dlžníkov

ano
Viac Viac

Monitorujeme riziká.
Odkrývame súvislosti.
Analyzujeme príležitosti.

Voľný prístup

Základné informácie o subjekte
pre jednoznačnú identifikáciu subjektu

Sady varovných informácií
aktuálnych či historických, za subjekt či celú napojenú skupinu

Registrovaný užívateľ

Hodnotiaci ukazovateľ Semafor Cribis
pre prehľad o vážnosti varovných informácií daného subjektu

Tabuľkové prehľady napojených subjektov
na prvej úrovni subjekty s najväčším vplyvom na firmu

Cribis Mobile

Podrobné výpisy negatívnych informácií
zápisy v registri dlžníkov, nespoľahlivý platiteľ DPH, dlžníci

Ekonomické indexy a rating
zastúpené indexom CRIBIS a všeobecne používanými ukazovateľmi

Monitoring varovných a ekonomických udalostí
k portfóliu subjektov zostavených podľa potrieb užívateľa

Cribis Univerzálny register aplikácia

Komplexné reporty dostupných dát
s účtovnými závierkami, dotáciami, verejnými zákazkami a pod.

Grafické zobrazenie napojených subjektov
a celých ekonomických skupín vrátane historických väzieb

On-line marketingové zoznamy
zostavené podľa zvolených parametrov s možnosťou exportu do Excelu

Prepojenie na ďalšie databázy
kataster nehnuteľností, centrálna evidencia exekúcií, databázy dlžníkov